Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu drogowego

Dotyczy:

„Budowa dróg w miejscowości Tarnów Opolski w ciągu Fiołkowej, Tulipanowej, Wrzosowej, Celnej, Różanej, Słonecznikowej i Krokusowej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych”

 

ZAWIADOMIENIE

o terminie wprowadzenia czasowej  organizacji ruchu drogowego 

 

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177 z 2003r., poz. 1729 z późn. zm.) informuję, iż czasowa organizacja ruchu nr zatwierdzenia GTD.7230.139.2022 z dnia 13.06.2022 r. na czas robót, zostanie wprowadzona w dniu 27.06.2022 r., godz. 8.00.

 

 

Wersja XML