Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

14 emerytura w KRUS wysokość i wypłata

W 2021 roku Kasa wypłaci czternastą emeryturę dla osób uprawnionych.

Emeryci w tym roku dostaną dodatkowe pieniądze dwa razy: w kwietniu KRUS wypłacił trzynastą emeryturę, a w listopadzie emeryci i renciści otrzymają tzw. czternastą emeryturę rolniczą.

W listopadzie 2021 r. czternasta emerytura zostanie wypłacona z urzędu bez konieczności składania wniosku. Oznacza to, że podobnie jak w przypadku 13 emerytury
(wypłata w kwietniu) również 14 będzie wypłacona każdemu automatycznie, bez konieczności składania wniosków do KRUS.

Czternastka nie będzie brana pod uwagę przy wypłacie świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i nie będzie wliczana do dochodu przy ubieganiu się o zasiłki z pomocy społecznej czy o dodatek mieszkaniowy. Podając dochód przypadający na członka rodziny, mamy prawo jej nie uwzględniać. Czternasta emerytura nie będzie też podlegać zajęciom komorniczym.

 

Kiedy i jaka będzie wysokość 14 emerytury?

Czternasta emerytura będzie wypłacona uprawnionym emerytom i rencistom wraz ze świadczeniem za listopad 2021 r. Wysokość czternastej emerytury uzależniona jest od wysokości kwoty brutto pobieranej emerytury lub renty.

Pełną kwotę 1250,88 zł. brutto otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł. brutto. Pozostali świadczeniobiorcy otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Czternastka będzie przysługiwała osobom, które na 31 października 2021 r. będą miały prawo do jednego ze świadczeń m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone.

 

Emerytom i rencistom, którzy otrzymują emeryturę jednocześnie z KRUS i z ZUS zarówno trzynastą jak i czternastą emeryturę wypłaci ZUS.

 

 

Opracowała 07.10.2021 r.

Iwona Porowska Kierownik  Wydziału Świadczeń

OR KRUS w Opolu

Wersja XML