Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O G Ł O S Z E N I E w dniu 27 września 2021 r. (poniedziałek) o godz.15:00 w sali budynku Gminnego Ośrodka Kultury – Filia Kosorowice w Kosorowicach ul. Opolska 9a odbędzie się sesja Rady Gminy Tarnów Opolski

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXI sesji Rady Gminy;
 2. Sprawy regulaminowe:
  - stwierdzenie prawomocności obrad,
  - przedstawienie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między  sesjami;
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;
 6. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych  przez zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy;
 7. Rozpatrzenie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2021 r.
 8. Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji;
 9.  Podejmowanie uchwał:                                             

     10. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji;
     11. Interpelacje i zapytania radnych;
     12. Wolne wnioski i informacje;
     13. Zakończenie sesji.
 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Rudolf Urban

 

 

U W A G A !!!

Obrady sesji Rady Gminy Tarnów Opolski są transmitowane na żywo i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z obrad zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.tarnowopolski.pl i przechowuje się, co najmniej 12 miesięcy od dnia zakończenia sesji. Uczestnictwo w obradach jest tożsame z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku. Uczestnicy obrad ponoszą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.

Wersja XML