Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kwalifikacja wojskowa w 2021 roku

W roku 2021 kwalifikacja wojskowa dla GMINY TARNÓW OPOLSKI odbędzie się od 15  do 17 września.

 Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. podlegają:

 1. Mężczyźni urodzeni w 2002 r.
 2. Mężczyźni urodzeni w latach 1996-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 3. Osoby urodzone w latach 2000 - 2001, które:
 1. Kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944).
 2. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:

 1. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
 2. Posiadaną dokumentację medyczną - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej.
 3. Aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy.
 4. Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły.

Siedziba: 45-007 Opole. Plac Katedralny (Dom Katechetyczny przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

Wersja XML