Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na spotkanie informacyjne w sprawie programu "Czyste Powietrze"

Brak opisu obrazka

Z a p r o s z e n i e
na spotkanie informacyjne

WÓJT GMINY TARNÓW OPOLSKI ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE". 

Spotkanie odbędzie się: Sala Filii Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Opolska 9A, Kosorowice

 10 sierpnia 2021r. o godz. 17:00

z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Celem spotkania jest omówienie ogólnych zasad skorzystania z Programu CZYSTE POWIETRZE.

Program CZYSTE POWIETRZE  to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią.

Program CZYSTE POWIETRZE umożliwia uzyskanie dofinansowania  m.in.  na: wymianę starego kotła grzewczego (warunek konieczny), docieplenie domu, wymianę okien  i drzwi czy instalację odnawialnych źródeł energii.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych.

Wersja XML