Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program "Czyste Powietrze"

Zobacz obraz źródłowy

 

W Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim funkcjonuje punkt przyjmowania wniosków o dotację w Programie Czyste Powietrze. Mieszkańcy mogą uzyskać poradę, dowiedzieć się więcej o programie, otrzymać pomoc przy wypełnieniu oraz rozliczeniu wniosków.

 

Godziny otwarcia gminnego punktu informacyjno-konsultacyjnego

ds. „Czystego Powietrza”

Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 4 - budynek dworca (wejście od strony peronu)

 

poniedziałek 11.00-16.00
czwartek 7.00-12.00

 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 77 46 40 868 oraz e-mail: 

W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE NIEZBĘDNE SĄ:

 

W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ NIEZBĘDNE SĄ:

 

ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ:

1. W przypadku wymiany źródeł ciepła:

2. W przypadku dofinansowania na instalację c.o lub cwu:

3. W przypadku dotacji na wentylację z odzyskiem ciepła:

4. W przypadku dotacji na instalację fotowoltaiczną:

5. W przypadku dofinansowania na ocieplanie przegród budowlanych:

6. W przypadku dofinansowania na stolarkę okienną i drzwiową:

7. W przypadku dofinansowania na dokumentację:

 

 

Punkt funkcjonuje na mocy porozumienia, jakie Gmina Tarnów Opolski zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 13 lipca 2021 r.

Informacje o Programie Czyste Powietrze: https://czystepowietrze.gov.pl/

 

 

 

ZMIANY W PROGRAMIE OD STYCZNIA 2022 ROKU

W przypadku, gdy przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego – do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe) lub prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego wówczas można starać się o najwyższy poziom wsparcia.

Dodatkowo dla wszystkich wnioskodawców:

(gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora)

(Kotły zgazowujące drewno. Kotły te mogą być przeznaczone wyłącznie do zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego albo do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego oraz zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego.)

Wniosek o dofinansowanie można składać na inwestycje rozpoczęte maksymalnie 6 miesięcy temu (liczy się data pierwszej faktury) lub takie, które dopiero planujemy wykonać.

Dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” można łączyć z gminnymi dofinansowaniami oraz z ulgą termomodernizacyjną.

Pomagamy dopełnić wszystkich formalności.

Informacje o programie: 

https://czystepowietrze.gov.pl/ lub https://www.wfosigw.opole.pl/program-czyste-powietrze

 

Jak wysokie dofinansowanie możesz otrzymać?

Nadal niezmiennie, aby uzyskać podstawowe dofinansowanie należy mieć dochód nie większy niż 100 tys. zł na podstawie ostatnio rozliczonego PIT-u i być właścicielem domu jednorodzinnego/ wydzielonego w domu jednorodzinnym lokalu mieszkaniowego z odrębną księgą wieczystą.

Aby uzyskać podwyższony poziom dofinansowania dochód na członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć 1564 zł (dla gospodarstw wieloosobowych) i 2189 zł ( dla gospodarstw jednoosobowych) na podstawie zaświadczenia wydawanego na wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim.

Dane statystyczne dotyczące złożonych przez mieszkańców województwa wniosków:

https://www.wfosigw.opole.pl/media/cp-gminy/2022/Dane_statystyczne_w_podziale_na_Gminy.pdf

 

Wersja XML