Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Do 31 kwietnia br. organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe mogły składać wnioski o udzielenie wsparcia finansowego w ramach  modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Celem modułu 3 programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole. To już trzecia edycja tego programu.

W tym roku Gmina Tarnów Opolski wystąpiła z wnioskiem o uzyskanie wsparcia finansowego na doposażenie i poprawę standardu stołówek funkcjonujących w Publicznej Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Tarnowie Opolskim oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Kątach Opolskich i otrzymała środki finansowe w łącznej wysokości 132 656,34 zł, dzięki którym będzie można doposażyć kuchnie i jadalnie szkolne.  Wysokość wkładu finansowego Gminy Tarnów Opolski wyniesie 33 164,09 zł.  Środki otrzymane z programu zostaną przydzielone szkołom zgodnie z ich potrzebami, które zostały uwzględnione podczas przygotowywanie wniosku o udzielenie wsparcia.

Brak opisu obrazka

Wersja XML