Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zdalna Szkoła +

Brak opisu obrazka

Gmina Tarnów Opolski  otrzymała dofinansowanie z projektu pn. "Zdalna Szkoła  - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" w systemie kształcenia zdalnego współfinansowanego ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, w kwocie 55 000,00 zł. Otrzymany przez Gminę grant został przeznaczony na  zakup 13 nowych laptopów, 26 tabletów graficznych, 13 sztuk oprogramowania oraz 86 sztuk różnego rodzaju sprzętu peryferyjnego. Sprzęt został przekazany do dyspozycji dyrektorom wszystkich szkół, celem użyczenia najbardziej potrzebującym uczniom w tym z rodzin wielodzietnych oraz nauczycielom .

Zdalna Szkoła +  jest kontynuacją poprzedniego wsparcia tj. programu Zdalna szkoła

 

 

Wersja XML