Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZASADY ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLI OBOWIĄZUJĄCE OD 29 MARCA DO 11 KWIETNIA 2021 R.

ZASADY ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLI OBOWIĄZUJĄCE

OD 29 MARCA DO 11 KWIETNIA 2021 R.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r., w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 poz. 561), od dnia 29 marca 2021r. do dnia 11 kwietnia 2021r. ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dyrektor przedszkola będzie organizował w przedszkolu zajęcia  o charakterze opiekuńczo – wychowawczym, na wniosek:

  1. rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  2. rodziców dzieci, którzy:

 

PDFRozporządzenie MEiN z 26.03.21.pdf
 

Wersja XML