Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża"

"Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża" W ramach projektu „Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża” realizowanego przez Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, dzięki dodatkowym środkom unijnym,  zakupiono 4 957 laptopów, które trafiły do 382 szkoły podstawowe województwa opolskiego. Projekt „Op@lskie dla podstawówek – zdalne nauczanie zbliża!” realizowany jest z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W zeszłym tygodniu wszystkie szkoły podstawowe działające na terenie Gminy Tarnów Opolski otrzymały łącznie 46 sztuk nowych laptopów, które wspomogą realizacji zajęć prowadzonych w systemie zdalnym.

 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML