• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu portalu Gminy Tarnów Opolski
Menu portalu flora i fauna Gminy Tarnów Opolski
BIP

Sprzęt dla strażaków ochotników z terenu Gminy Tarnów Opolski pozyskany dzięki dofinansowaniu ze środków funduszu sprawiedliwości

Wójt Gminy Krzysztof Mutz wraz ze Skarbnikiem Gminy Anetą Knapik podpisali w dniu 17 maja 2018 r. umowę z Dyrektorem Departamentu Ministerstwa Sprawiedliwości na wsparcie działań ratowniczych jednostek OSP w celu niesienia pomocy ofiarom przemocy w ramach Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w ramach zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Dzięki tej dotacji Gmina Tarnów Opolski będzie mogła zakupić i przekazać sprzęt ratowniczy na łączną kwotę 25 737,37 zł. Doposażenie pozwoli w pełni wykorzystać potencjał strażaków ochotników, którzy z roku na rok pogłębiają swoje umiejętności. Nowoczesny specjalistyczny sprzęt pozwoli na skuteczniejsze prowadzenie działań ratowniczych na terenie gminy Tarnów Opolski i całego powiatu opolskiego. Sprzęty typu defibrylatory, piła ratownicza do szyb klejonych, noże do pasów bezpieczeństwa, nosze typu deska, przenośne zestawy oświetleniowe, zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 stanowią ogromną pomoc podczas zdarzeń nie tylko drogowych, ale również w przypadkach codziennego ratowania życia i mienia mieszkańców i osób przebywających na terenie gminy i powiatu.

W ramach dotacji doposażone zostaną wszystkie jednostki OSP z terenu działania gminy Tarnów Opolski.


Gmina Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
tel. 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax 77 46 44 282
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4731954
w tym miesiącu: 48547
dzisiaj: 1299