Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koperta życia

Gmina Tarnów Opolski od kwietnia 2016r. realizuje kolejną inicjatywę skierowaną do osób starszych. Seniorzy zostaną wyposażeni w „Koperty Życia”, które pomogą ratownikom medycznym w szybkiej i skutecznej interwencji.

Informacja zawarta w Kopercie może uratować życie, jest to niezmiernie ważna przede wszystkim w przypadku seniorów żyjących samotnie. Koperty są bezpłatne i trafią do każdej zainteresowanej osoby w wieku senioralnym lub trwale zmagającej się z chorobą.

„Koperta Życia” to zestaw składający się z:

Na podstawie ankiety senior przygotowuje informację  na temat stanu swojego zdrowia: chorób na które cierpi, przyjmowanych lekarstw, skłonności do uczuleń, podaje również numery telefonów do najbliższej rodziny lub opiekunów. Wypełnioną ankietę w plastikowej kopercie należy umieścić w lodówce, na lodówce należy przykleić naklejkę „Tu jest koperta życia”. Umieszczenie Koperty w lodówce, czyli miejscu widocznym i dostępnym  umożliwia ratownikom szybki dostęp do podstawowych informacji o pacjencie.

 Koperty można otrzymać w Urzędzie Gminy lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Brak opisu obrazka

Wersja XML